Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και κρίσεις – όπως η φτώχεια, η βία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – μεταξύ πολλών άλλων – που υπονομεύουν την ειρήνη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την κοινωνική αρμονία μεταξύ των λαών του κόσμου.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις πρέπει να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα οι ρίζες τους κι ο μόνος τρόπος είναι προωθώντας και υπερασπιζόμενοι ένα κοινό πνεύμα ανθρώπινης αλληλεγγύης που έχει πολλές μορφές – η απλούστερη εκ των οποίων είναι η φιλία.

Μέσω της φιλίας – συσσωρεύονται δεσμοί συντροφικότητας και αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης. Μπορούμε να συμβάλλουμε στις θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται για επίτευξη μόνιμης σταθερότητας, και δημιουργίας ενός δικτύου ασφαλείας που θα μας προστατεύσει όλους και δημιουργώντας πάθος για έναν καλύτερο κόσμο όπου όλοι είναι ενωμένοι και συνεργάζονται αρμονικά για το μεγαλύτερο καλό.

Ιστορικό

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας ανακηρύχθηκε το 2011 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την ιδέα ότι η φιλία μεταξύ λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων μπορεί να εμπνεύσει ειρηνευτικές προσπάθειες και να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων.

Το ψήφισμα δίνει έμφαση στη συμμετοχή των νέων, ως μελλοντικών ηγετών, σε κοινοτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαφορετικούς πολιτισμούς και προωθούν τη διεθνή κατανόηση και το σεβασμό της διαφορετικότητας.

Για τον εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας, ο ΟΗΕ ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τις ομάδες των πολιτών να διοργανώνουν εκδηλώσεις, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την προώθηση ενός διαλόγου μεταξύ πολιτισμών, αλληλεγγύης, αμοιβαίας κατανόησης και συμφιλίωσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας είναι μια πρωτοβουλία που ακολουθεί την πρόταση της UNESCO να ορίσει τον Πολιτισμό της Ειρήνης ως ένα σύνολο αξιών, συμπεριφορών που απορρίπτουν τη βία και προσπαθούν να αποτρέψουν τις συγκρούσεις με σκοπό την επίλυση προβλημάτων. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1997 ανακηρυξε την 30η Ιουλίου Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας.

Πείτε χρόνια πολλά στους φίλους σας!!!

Comments are closed.

error: Content is protected !!