Η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου — την ημέρα που η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε, το 1948, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR).

Η UDHR είναι ένα έγγραφο ορόσημο, το οποίο διακηρύσσει τα αναφαίρετα δικαιώματα που δικαιούται ο καθένας ως άνθρωπος – ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης.


Είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 500 γλώσσες, είναι το πιο μεταφρασμένο έγγραφο στον κόσμο.

Η ισότητα ευθυγραμμίζεται με την ατζέντα του 2030 και με την προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών που ορίζεται στο έγγραφο Κοινό Πλαίσιο για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω: Ισότητα και μη διακρίσεις στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και την εξεύρεση λύσεων για βαθιές μορφές διακρίσεων που έχουν επηρεάσει τα πιο ευάλωτα άτομα στις κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών, των αυτόχθονων πληθυσμών, των αφρικανικής καταγωγής, των LGBTI ατόμων, των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων.

Η ισότητα, η ένταξη και η μη διάκριση, με άλλα λόγια – μια προσέγγιση της ανάπτυξης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα – είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν οι ανισότητες και να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την υλοποίηση της ατζέντας του 2030.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Η ανεξέλεγκτη φτώχεια, οι διάχυτες ανισότητες και οι διαρθρωτικές διακρίσεις αποτελούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταξύ των μεγαλύτερων παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους απαιτεί μέτρα που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανανεωμένη πολιτική δέσμευση και συμμετοχή όλων, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται περισσότερο. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που να μοιράζεται πιο δίκαια την εξουσία, τους πόρους και τις ευκαιρίες και να θέτει τα θεμέλια μιας βιώσιμης οικονομίας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, καθώς και του δικαιώματος στην ανάπτυξη και το δικαίωμα σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, είναι βασικά για την οικοδόμηση μιας νέας οικονομίας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα που υποστηρίζει καλύτερη, δικαιότερη και πιο βιώσιμη κοινωνίες για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Μια οικονομία βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι το θεμέλιο ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Διαδοχικές οικονομικές κρίσεις και κρίσεις υγείας είχαν μακροχρόνιες και πολυδιάστατες επιπτώσεις σε εκατομμύρια νέους. Εάν δεν προστατεύονται τα δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων μέσω αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και κοινωνικής προστασίας, η «γενιά του COVID» διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει θύματα των επιζήμιων συνεπειών της αυξανόμενης ανισότητας και της φτώχειας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της απώλειας της φύσης, επηρεάζει δυσανάλογα άτομα, ομάδες και λαούς σε ευάλωτες καταστάσεις. Αυτές οι επιπτώσεις επιδεινώνουν τις υπάρχουσες ανισότητες και επηρεάζουν αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Σε συνέχεια της αναγνώρισης του ανθρώπινου δικαιώματος για ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον από το HRC, πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τον σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση αυτού του δικαιώματος. Μια τέτοια δράση θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας νέας οικονομίας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα που θα παράγει μια πράσινη ανάκαμψη από τον COVID-19 και μια δίκαιη μετάβαση.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες των συγκρούσεων και των κρίσεων, αντιμετωπίζοντας παράπονα, εξαλείφοντας τις ανισότητες και τον αποκλεισμό και επιτρέποντας στους ανθρώπους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Οι κοινωνίες που προστατεύουν και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους είναι πιο ανθεκτικές κοινωνίες, καλύτερα εξοπλισμένες μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες κρίσεις όπως οι πανδημίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η ισότητα και η μη διάκριση είναι το κλειδί για την πρόληψη: όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα προληπτικά οφέλη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά, όταν ορισμένα άτομα ή ομάδες αποκλείονται ή αντιμετωπίζουν διακρίσεις, η ανισότητα θα οδηγήσει τον κύκλο των συγκρούσεων και της κρίσης.

Πηγή Ιστοσελίδα Ηνωμένων Εθνών (Human Rights Day 10 December)

Write A Comment