Η Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών σηματοδοτεί την επέτειο της έναρξης ισχύος του Χάρτη του ΟΗΕ στις 24 Οκτωμβρίου του 1945.

Με την επικύρωση αυτού του ιδρυτικού εγγράφου από την πλειοψηφία των υπογραφόντων του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν επίσημα.

Η UNESCO είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Επιδιώκει την οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της διεθνούς συνεργασίας στην εκπαίδευση, τις επιστήμες και τον πολιτισμό. Τα προγράμματα της UNESCO συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης που ορίζονται στην Ατζέντα 2030, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015.

Write A Comment

error: Content is protected !!